Design Thinking – myślenie projektowe na co dzień


Już 27.06.2019 Twój StartUp zaprasza na szkolenie „Design Thinking – myślenie projektowe na co dzień”.


Szkolenie organizowane w ramach „Czwartków z Twój Startup”.


Desing Thinking to proces tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników.


Na warsztacie:
– poznasz wszystkie etapy metody design thinking
– zobaczysz swoją firmę z perspektywy klienta
– wypracujesz nowe pomysły dla rozwoju firmy

Wnioski mogą pomóc Ci w codziennej pracy z klientami i znaleźć nowe rozwiązania dzięki poszerzeniu perspektywy. Przyjdź i obejrzyj swój produkt lub usługę z nowego punktu widzenia.


Po warsztacie zapraszamy wszystkich na sesję networkingu – spotkanie przy pizzy i piwie. Jest to świetna okazja do wymiany kontaktów oraz doświadczeń.


O prowadzącym:
Katarzyna Zemła – Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych firmach finansowych. Od 2014 roku jako manager przeprowadzała wiele zmian struktury wykorzystując wiedzę z zakresu lean managmetn oraz swoich umiejętności liderskich. Przez ostatni rok w roli konsultanta współtworzyła unikalne, nowatorskie jakości w technologicznym start-upie, gdzie zarządzała przepływem zadań i poziomem ich realizacji oraz określaniem potrzeb klienta finalnego jak i inwestorów podczas prezentacji produktu i firmy na konferencjach, czy w ramach pitch-day.
Posiada akredytację w Bennewicz Instytut Kognitywistyki jako Master of Cognitive Behaviour. W tymże Instytucie ukończyła także kurs na Profesjonalnego Certyfikowanego Coacha Biznesu, a w 2014 roku Międzynarodowe Studia Coachingu. Poza studiami podyplomowymi z coachingu i zarządzania ryzykiem, odbyła wiele kursów między innymi moduł Zen Coachingu, Coaching Tao, szkolenia uprawniające do pracy z jako trener zarządzania zmianą, mediator rodzinny, doradca zawodowy i trener. Obecnie kształci się dalej na studiach doktoranckich Psychology&ICT na SWPS.


Termin i miejsce szkolenia:
27.06.2019 r. godz. 17:00 – 20:15
Twój StartUp
Ul. Żurawia 6/12, lok. 766
Warszawa


Rejestracja:

Rejestracji prosimy dokonywać przez poniższy formularz. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie jest w pełni bezpłatne dla naszych beneficjentów.


*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania na podany przeze mnie adres e-mail spersonalizowanej informacji marketingowej (newsletter) oraz otrzymywania od Fundacji informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zostałem poinformowany, iż zgoda jest wyrażana dobrowolnie. Mam świadomość, iż w każdym czasie mogę żądać wglądu w moje dane osobowe, ich zmianę, usunięcie, jak również cofnięcie powyższej zgody na zasadach opisanych w Regulaminie znajdującym się na stronie.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1489 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) w celach związanych z ewaluacją szkolenia - Reklama i wizerunek startupu.