Dlaczego John Lemon jest teraz on Lemon, czyli o prawach autorskich słów kilka

Dlaczego John Lemon jest teraz on Lemon, czyli o prawach autorskich słów kilka” Dowiedź się jak sprostać najnowszym regulacjom dzięki szkoleniu prowadzonemu przez r. pr. Julitę Makutunowicz.

Plan szkolenia:

1. Czym różnią się prawa autorskie osobiste od majątkowych praw osobistych?
2. Jak korzystać z prawa cytatu?
3. Czy jesteś uprawiony do posługiwania się wizerunkiem innych osób?
4. Czy możesz posługiwać się nielegalnymi programami?
5. Czy możesz dokonywać przeróbek innego, znanego utworu?
6. Co to jest ZAiKS, i czy zawsze musisz im płacić?

Szkolenie jest darmowe i realizowane jest w ramach opłaty inkubacyjnej. Szkolenie zamknięte, przeznaczone jedynie dla beneficjentów Fundacji „Twój StartUp”.

O prowadzącym:

Julia Makutunowicz – Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W Fundacji odpowiedzialna za weryfikację umów i za rozwiązywanie bieżących problemów Beneficjentów, jak i Fundacji. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym oraz zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną danych osobowych. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w spółkach zajmujących się energetyką, farmacją oraz branżą budowlaną. Prowadzi szkolenia związane z ochroną danych osobowych, w tym związane z RODO. Posługuje się językiem angielskim. Nie potrafi żyć bez muzyki. Jest również wielką miłośniczką filmów.

Termin i miejsce szkolenia:

31 maja 2019, 17:30-19:00
Biznes Zone Łódź

90-521 Łódź, ul. Wólczańska 125

Rejestracja

Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem email: olga.juskiewicz@twojstartup.pl

Rejestracji prosimy dokonywać przez poniższy formularz. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania na podany przeze mnie adres e-mail spersonalizowanej informacji marketingowej (newsletter) oraz otrzymywania od Fundacji informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zostałem poinformowany, iż zgoda jest wyrażana dobrowolnie. Mam świadomość, iż w każdym czasie mogę żądać wglądu w moje dane osobowe, ich zmianę, usunięcie, jak również cofnięcie powyższej zgody na zasadach opisanych w Regulaminie znajdującym się na stronie.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1489 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) w celach związanych z ewaluacją szkolenia - Reklama i wizerunek startupu.