Facebook w praktyce – konsultacje indywidualne Warszawa

Warszawa to kolejne miejsce na naszej startupowej mapie, które odwiedzimy z indywidualnymi konsultacjami z wykorzystania Facebooka dla rozwoju własnego biznesu. Tajniki skutecznego prowadzenia firmowego profilu zdradzi certyfikowana trenerka, Iwona Bates.

Konsultacje dedykowane są wszystkim tym, którzy potrzebują pomocy w:

  • założeniu profilu firmowego,
  • stworzeniu strategii długo- i krótkoterminowej,
  • budowie wizerunku firmy w internecie,
  • wykorzystaniu content marketingu oraz storytellingu,
  • nauce tworzenia atrakcyjnych postów,
  • wykorzystaniu filmów i transmisji online,
  • obsłudze narzędzi dostępnych na Facebooku,
  • założeniu konta reklamowego,
  • tworzeniu i optymalizacji reklam na Facebooku,
  • poznaniu sposobów na tanie promowanie profilu na Facebooku.

Dla każdej osoby przeznaczone będzie 45 minut na indywidualne konsultacje.
Na konsultacje warto przyjść z własnym laptopem. 
 Mile widziane także osoby słabo znające język polski, potrzebujące pomocy przy napisaniu tekstów na portale społecznościowe, zrozumiałych dla polskich klientów.

Sesja jest darmowa i realizowana jest w ramach opłaty inkubacyjnej. Szkolenie zamknięte, przeznaczone jedynie dla beneficjentów Fundacji „Twój StartUp”.

O prowadzącym:

Iwona Bates – posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalizacji marketing, od 20 lat zajmuje się różnymi dziedzinami marketingu, a od 5 lat również edukacją w tym zakresie. Zajmowała się marketingiem m.in. w Citibanku, agencjach reklamowych, w tym pracując dla Grupy Ogilvy Mather oraz domach mediowych Master Mind i Online Media Group Polska (Grupa Adnext). Od 3 lat współpracuje z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości i prowadzi konsultacje z Facebooka cieszące się ogromną popularnością. Jej zaletami jako trenera i konsultanta są kreatywność, umiejętność tłumaczenia nawet skomplikowanych zagadnień prostym językiem oraz proponowanie rozwiązań, które są zgodne z wartościami, ale też umiejętnościami i możliwościami finansowymi zgłaszających się beneficjentów.

Termin i miejsce konsultacji:

27 marca 2019 r. godz. 15:00 – 20:00
Twój StartUp, Warszawa

Rejestracja

W celu rejestracji na konsultacje prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wybór preferowanej godziny spotkania nie jest jednoznaczny z zapisaniem się na tę godzinę.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania na podany przeze mnie adres e-mail spersonalizowanej informacji marketingowej (newsletter) oraz otrzymywania od Fundacji informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zostałem poinformowany, iż zgoda jest wyrażana dobrowolnie. Mam świadomość, iż w każdym czasie mogę żądać wglądu w moje dane osobowe, ich zmianę, usunięcie, jak również cofnięcie powyższej zgody na zasadach opisanych w Regulaminie znajdującym się na stronie.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1489 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) w celach związanych z ewaluacją szkolenia - Reklama i wizerunek startupu.