Szkolenie – RODO dla startupów

23 stycznia w warszawskim oddziale Fundacji odbyło się pierwsze otwarte szkolenie – RODO dla startupów. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję poznać regulacje z zakresu ochrony danych osobowych, których znajomość będzie niezbędna w prowadzeniu biznesu w branży e-commerce. Prelekcję poprowadziła Julita Makutunowicz, radca prawny współpracujący z Fundacją Twój StartUp.

W trakcie 2-godzinnego wykładu poruszone zostały kwestie związane z profilowaniem, anonimizacją, pseudonimizacją czy prawem do zapomnienia. Uczestnicy poznali intencję wprowadzania nowego prawa o ochronie danych osobowych oraz otrzymali szereg porad, jak przygotować się do wejścia w życie nowych przepisów. Szczególną uwagę podczas szkolenia poświęcono karom za naruszenia lub brak stosownych zabezpieczeń wymaganych przyszłym aktem prawnym. Podczas zajęć zebrani mogli zadawać pytania dotyczące poszczególnych zagadnień lub opisać na kartce sytuację swojej firmy w związku z wprowadzeniem RODO, dla której rozwiązanie przygotuje po spotkaniu radca prawny.

Szkolenie było pierwszym spotkaniem z cyklu „O prawie przy kawie”, którego celem jest uzupełnianie wiedzy przedsiębiorców o kwestiach prawnych związanych z prowadzeniem biznesu przez Internet. Obecnie w planach Fundacji jest kolejne, dopełniające szkolenie z zakresu RODO, które odbędzie się na przełomie lutego i marca, specjalne webinarium poświęcone tej tematyce oraz warsztat z przygotowania regulaminu sklepu internetowego. Aktualne informacje na temat szkoleń odbywających się w Fundacji dostępne są w zakładce SZKOLENIA oraz na naszym fanpage’u!

RODO jest Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady o Ochronie Danych Osobowych, które wejdzie w życie do krajowego porządku prawnego 25 maja 2018 roku. Zastąpi ono zdezaktualizowane regulacje wprowadzone jeszcze w latach 90. i jednocześnie sprawi, że we wszystkich krajach Unii będą obowiązywać te same przepisy dotyczące danych osobowych. Jednak akt prawny nie wskazuje krok po kroku, jak trzeba będzie zabezpieczać dane osobowe, co wiąże się ze zmieniającymi warunkami oraz różną specyfiką przedsiębiorców, którzy zbierają dane osobowe.