Kaizen – czyli ciągłe doskonalenie procesu.


Już 17.06.2019 Twój StartUp zaprasza na darmowe szkolenie pt. „Kaizen- czyli ciągłe doskonalenie procesu”

Kaizen oznacza nieustanne doskonalenie i dotyczy każdego zaangażowanego w proces członka załogi włącznie z postawą prezesa. Metodologia Kaizen w istocie opiera się na monitorowaniu i adekwatnych w razie potrzeby wprowadzanych w celu dokonywania korekt. W ten sposób wydające się przerażać duże zmiany zostają zastąpione przez mniejsze eksperymenty, które mogą być realizowane szybciej i w bardziej naturalny sposób. Jednym z pojęć Kaizen jest “jeśli nie ma akcji, nie ma sukcesu”. Zatem celem jest ciągłe działanie i udoskonalanie tego działania. Aby to było możliwe trzeba dobrze znać cały proces, najlepiej z perspektyw jak największej ilości jego uczestników i eliminowanie marnotrawstw.


Najważniejszym efektem takich zmian wprowadzanych w ramach filozofii Kaizen jest:
– poprawa jakości pracy oraz wytwarzanych dóbr,
– zrozumienie wartości, które dodają wartość z punktu widzenia Klienta,
– zwiększenie efektywności procesu.

Na szkoleniu poznasz metodologię Kaizen i jak można ją wykorzystać w Twojej działalności.


Termin i miejsce szkolenia:
17.06.2019 r. godz. 16:00 – 20:00
Twój StartUp
Ul. Żurawia 6/12, lok. 766
Warszawa


O prowadzącym:
Katarzyna Zemła – Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych firmach finansowych. Od 2014 roku jako manager przeprowadzała wiele zmian struktury wykorzystując wiedzę z zakresu lean managmetn oraz swoich umiejętności liderskich. Przez ostatni rok w roli konsultanta współtworzyła unikalne, nowatorskie jakości w technologicznym start-upie, gdzie zarządzała przepływem zadań i poziomem ich realizacji oraz określaniem potrzeb klienta finalnego jak i inwestorów podczas prezentacji produktu i firmy na konferencjach, czy w ramach pitch-day.
Posiada akredytację w Bennewicz Instytut Kognitywistyki jako Master of Cognitive Behaviour. W tymże Instytucie ukończyła także kurs na Profesjonalnego Certyfikowanego Coacha Biznesu, a w 2014 roku Międzynarodowe Studia Coachingu. Poza studiami podyplomowymi z coachingu i zarządzania ryzykiem, odbyła wiele kursów między innymi moduł Zen Coachingu, Coaching Tao, szkolenia uprawniające do pracy z jako trener zarządzania zmianą, mediator rodzinny, doradca zawodowy i trener. Obecnie kształci się dalej na studiach doktoranckich Psychology&ICT na SWPS.


Rejestracja:

Rejestracji prosimy dokonywać przez poniższy formularz. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie jest w pełni bezpłatne dla naszych beneficjentów.


*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania na podany przeze mnie adres e-mail spersonalizowanej informacji marketingowej (newsletter) oraz otrzymywania od Fundacji informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zostałem poinformowany, iż zgoda jest wyrażana dobrowolnie. Mam świadomość, iż w każdym czasie mogę żądać wglądu w moje dane osobowe, ich zmianę, usunięcie, jak również cofnięcie powyższej zgody na zasadach opisanych w Regulaminie znajdującym się na stronie.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1489 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) w celach związanych z ewaluacją szkolenia - Reklama i wizerunek startupu.