Konsultacje marketingowe – Warszawa

Marketing to fundament każdego Startupu. Nawet najlepszy pomysł nie rozwinie biznesu, jeśli Klient się o nim nie dowie. Szukasz sposobów na to, aby zbudować stabilną markę w internecie? Przyjdź na konsultacje w Krakowie. Poprowadzi je Arkadiusz Stachowicz.

Zapraszamy na konsultacje marketingowe w formie indywidualnych, 45-minutowych sesji, na których można porozmawiać o:

  • strategii promocji startupu,
  • identyfikacji grupy docelowej,
  • sposobach i kanałach komunikacji,
  • narzędziach marketingowych możliwych do wykorzystania,
  • dobrych praktykach marketingowych,
  • wszelkich sprawach bieżących.

Na spotkaniu można również poradzić się, jak obniżyć koszty i zwiększyć zysk, jak dobrać najlepszych partnerów biznesowych, czy jakimi działaniami można zdobyć klientów za darmo. Sesja jest darmowa i realizowana jest w ramach opłaty inkubacyjnej.

O prowadzącym:

Arkadiusz Stachowicz – specjalista ds. marketingu, certyfikowany coach i trener biznesu (Corporate Caoch U, Ark Skills Corporation – IV EQF). Na co dzień doradza właścicielom startupów w inkubatorze przedsiębiorczości, jak promować swoje projekty w internecie, prowadząc konsultacje indywidualne oraz realizując autorskie programy szkoleniowe.

Termin i miejsce konsultacji:

24 stycznia 2019, godz. 12:00 – 17:00
Twój StartUp, Warszawa

Rejestracja

Rejestracji prosimy dokonywać przez poniższy formularz. W przypadku zwolnienia terminu poinformujemy o tym mailowo. Decyduje kolejność zgłoszeń.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania na podany przeze mnie adres e-mail spersonalizowanej informacji marketingowej (newsletter) oraz otrzymywania od Fundacji informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zostałem poinformowany, iż zgoda jest wyrażana dobrowolnie. Mam świadomość, iż w każdym czasie mogę żądać wglądu w moje dane osobowe, ich zmianę, usunięcie, jak również cofnięcie powyższej zgody na zasadach opisanych w Regulaminie znajdującym się na stronie.:
 
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1489 z późn. zm.).
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) w celach związanych z ewaluacją konsultacji z Facebooka w Krakowie.