Lean Startup – Wrocław

Jak stwierdził Eric Ries, przedsiębiorca i autor teorii Lean Startup: sukces startupu nie jest wynikiem dobrych genów założyciela czy znalezienia się we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Sukces startupu można zaplanować i wypracować, realizując odpowiedni proces, a to oznacza, że można się tego nauczyć i można uczyć tego innych. W tym właśnie celu organizujemy szkolenie Lean Startup, a poprowadzi je specjalista ds. PR i marketingu w Fundacji, Arkadiusz Stachowicz. 

Szkolenie Lean Startup to innowacyjna metoda opracowana przez Erica Riesa, stanowiąca niejako przewodnik rozwijania startupów i przedsiębiorstw w oparciu o testowanie modelu biznesowego i produktu już na etapie jego planowania. Na szkoleniu dowiesz się, jak nauczyć się systematycznie oceniać i interpretować sygnały płynące z rynku i swoich danych sprzedażowych, a także decydować, czy należy wykonać zwrot, czy trwać przy dotychczasowych działaniach.

O prowadzącym:

Arkadiusz Stachowicz – specjalista ds. marketingu. Certyfikowany coach i trener biznesu (Corporate Caoch U, Ark Skills Corporation – IV EQF). Na co dzień doradza właścicielom startupów w inkubatorze przedsiębiorczości, jak promować swoje projekty w internecie, prowadząc konsultacje indywidualne oraz realizując autorskie programy szkoleniowe.

Termin i miejsce szkolenia:

06 marca 2019, godz. 19:30-20:30
Twój Startup | Biznes Zone Wrocław
Robotnicza 42a

Rejestracja

Zapisów prosimy dokonywać przez poniższy formularz. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania na podany przeze mnie adres e-mail spersonalizowanej informacji marketingowej (newsletter) oraz otrzymywania od Fundacji informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zostałem poinformowany, iż zgoda jest wyrażana dobrowolnie. Mam świadomość, iż w każdym czasie mogę żądać wglądu w moje dane osobowe, ich zmianę, usunięcie, jak również cofnięcie powyższej zgody na zasadach opisanych w Regulaminie znajdującym się na stronie.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1489 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) w celach związanych z ewaluacją szkolenia - Reklama i wizerunek startupu.