Mapa empatii – kluczowe narzędzie obserwacji potrzeb klienta


Już 23.07.2019 Fundacja Twój StartUp zaprasza na darmowe szkolenie pt. „Mapa empatii – kluczowe narzędzie obserwacji potrzeb klienta”


Mapa empatii jest techniką wykorzystywaną do profilowania użytkowników, często jest częścią pracy metodą design thinking. Pomaga lepiej zrozumieć potrzeby klienta docelowego. Jest narzędziem, które pozwala na wyjście poza typowe, demograficzne charakteryzowanie naszych klientów. Stworzona została przez konsultantów z firmy XPlane, a mocno rozpropagowana dzięki książce Alexandra Osterwaldera “Business Model Generation”.
Wykonanie Mapy może być użyteczne dla wszystkich tworzących produkt lub usługę od programistów po sponsorów/inwestorów.


Po zakończeniu tworzenia mapy empatii jesteś bogatszy w informacje na temat:
– Czego Twój klient potrzebuje?
– Co go motywuje?
– Jaką szczególną wartość należy podkreślić promując Twój produkt lub usługę?

Wnioski mogą pomóc w codziennej pracy z klientami i znaleźć odpowiedzi na pytania: jakich działań należy podejmować więcej?/ jakich mniej?/ z czego zrezygnować?/ co zacząć robić, czego do tej pory nie uwzględnialiście w działaniach sprzedażowych?


Harmonogram:
17:30 – 19:00 – Szkolenie

Sesja jest darmowa i jest organizowana w ramach cyklu szkoleń i wydarzeń przy współpracy z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój Startup”.


O prowadzącym:
Katarzyna Zemła – Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych firmach finansowych. Od 2014 roku jako manager przeprowadzała wiele zmian struktury wykorzystując wiedzę z zakresu lean managmetn oraz swoich umiejętności liderskich. Przez ostatni rok w roli konsultanta współtworzyła unikalne, nowatorskie jakości w technologicznym start-upie, gdzie zarządzała przepływem zadań i poziomem ich realizacji oraz określaniem potrzeb klienta finalnego jak i inwestorów podczas prezentacji produktu i firmy na konferencjach, czy w ramach pitch-day.
Posiada akredytację w Bennewicz Instytut Kognitywistyki jako Master of Cognitive Behaviour. W tymże Instytucie ukończyła także kurs na Profesjonalnego Certyfikowanego Coacha Biznesu, a w 2014 roku Międzynarodowe Studia Coachingu. Poza studiami podyplomowymi z coachingu i zarządzania ryzykiem, odbyła wiele kursów między innymi moduł Zen Coachingu, Coaching Tao, szkolenia uprawniające do pracy z jako trener zarządzania zmianą, mediator rodzinny, doradca zawodowy i trener. Obecnie kształci się dalej na studiach doktoranckich Psychology&ICT na SWPS.


Termin i miejsce szkolenia:
23.07.2019 r. godz. 17:30
Twój StartUp
Ul. Żurawia 6/12, lok. 766
Warszawa


Rejestracja:

Rejestracji prosimy dokonywać przez poniższy formularz. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie jest w pełni bezpłatne dla naszych beneficjentów.


*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania na podany przeze mnie adres e-mail spersonalizowanej informacji marketingowej (newsletter) oraz otrzymywania od Fundacji informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zostałem poinformowany, iż zgoda jest wyrażana dobrowolnie. Mam świadomość, iż w każdym czasie mogę żądać wglądu w moje dane osobowe, ich zmianę, usunięcie, jak również cofnięcie powyższej zgody na zasadach opisanych w Regulaminie znajdującym się na stronie.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1489 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) w celach związanych z ewaluacją szkolenia - Reklama i wizerunek startupu.