Reklama na Facebooku dla początkujących


Facebook to jedna z najlepszych platform reklamowych na Świecie.

Reklamy na Facebooku są nie tylko niezwykle skuteczne ale też stosunkowo tanie, w porównaniu do innych form reklamy w Internecie. Zasięg Facebooka to 16 milionów dorosłych Polaków + ogromna rzesza nastolatków oraz otwarty dostęp do odbiorców na całym Świecie. 

Dobrze skonfigurowana reklama na Facebooku jest efektywna i otwiera mnóstwo możliwości komunikacji i pozyskania klientów. Możesz ją precyzyjnie kierować do ludzi o konkretnych zainteresowaniach. Możesz dotrzeć do osób, które miały już kontakt z Twoja marką lub są do nich podobni i do zupełnie nowych grup docelowych. Stosunkowo tanio testować nowe grupy odbiorców.

Serdecznie zapraszamy na WEBINAR z Iwoną Bates – trenerką, współpracującą z Fundacją już od 5 lat, marketerem z dwudziestoletnim doświadczeniem w różnych dziedzinach marketingu.

Weź udział w szkoleniu:

  • nauczysz się dobierać grupę docelową,

  • nauczysz się wybierać cele reklamowe adekwatne do potrzeb Twojej firmy,

  • nauczysz zakładać najprzydatniejsze kampanie reklamowe,

  • nauczysz się analizować o optymalizować kampanie reklamowe,

  • dowiesz też się jak ściągać faktury i rozliczać kampanie reklamowe.

Celem szkolenia jest nauczenie praktycznej wiedzy i wdrożenie do pracy z platformą Facebooka. Szkolenie przeznaczone dla osób zupełnie niedoświadczonych w zakresie prowadzenia kampanii reklamowych.


Szkolenie ma formę WEBINARU: konieczny jest dostep do komputera i internetu. Nie jest wymagane instalowanie dodatkowego oprogramowania.

Prowadzący prześle na podany adres email link z zaproszeniem max. 15 minut przed wydarzeniem.

Wydarzenie nie jest nagrywane i dostępne offline.


O prowadzącym:

Iwona Bates – wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalizacji marketing, od 20 lat zajmuje się różnymi dziedzinami marketingu, a od 5 lat również edukacją. Pracowała w Citibanku, agencjach reklamowych, w tym dla Grupy Ogilvy Mather, domach mediowych: Master Mind, Online Media Group Polska (Grupa Adnext). Od 3 lat współpracuje z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości i prowadzi konsultacje z Facebooka cieszące się ogromną popularnością. Jej zaletami jako trenera i konsultanta są kreatywność, umiejętność tłumaczenia nawet skomplikowanych zagadnień prostym językiem oraz proponowanie rozwiązań, które są zgodne z wartościami, ale też umiejętnościami i możliwościami finansowymi zgłaszających się beneficjentów.


Termin i miejsce szkolenia:

17.06.20, godz. 18:00, czas trwania ok 90 minut


Rejestracja:

Rejestracji prosimy dokonywać przez poniższy formularz. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Konsultacja jest w pełni bezpłatna dla naszych beneficjentów.


*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania na podany przeze mnie adres e-mail spersonalizowanej informacji marketingowej (newsletter) oraz otrzymywania od Fundacji informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zostałem poinformowany, iż zgoda jest wyrażana dobrowolnie. Mam świadomość, iż w każdym czasie mogę żądać wglądu w moje dane osobowe, ich zmianę, usunięcie, jak również cofnięcie powyższej zgody na zasadach opisanych w Regulaminie znajdującym się na stronie.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1489 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) w celach związanych z ewaluacją szkolenia - Reklama i wizerunek startupu.