Lean Startup Online

Jak stwierdził Eric Ries, przedsiębiorca i autor teorii Lean Startup: sukces startupu nie jest wynikiem dobrych genów założyciela czy znalezienia się we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Sukces startupu można zaplanować i wypracować, realizując odpowiedni proces, a to oznacza, że można się tego nauczyć i można uczyć tego innych. W tym właśnie celu organizujemy szkolenie Lean Startup, a poprowadzi je specjalista ds. PR i marketingu w Fundacji, Arkadiusz Stachowicz. 

Szkolenie Lean Startup to innowacyjna metoda opracowana przez Erica Riesa, stanowiąca niejako przewodnik rozwijania startupów i przedsiębiorstw w oparciu o testowanie modelu biznesowego i produktu już na etapie jego planowania. Na szkoleniu dowiesz się, jak nauczyć się systematycznie oceniać i interpretować sygnały płynące z rynku i swoich danych sprzedażowych, a także decydować, czy należy wykonać zwrot, czy trwać przy dotychczasowych działaniach.

O prowadzącym:

Arkadiusz Stachowicz – specjalista ds. marketingu. Certyfikowany coach i trener biznesu (Corporate Caoch U, Ark Skills Corporation – IV EQF). Na co dzień doradza właścicielom startupów w inkubatorze przedsiębiorczości, jak promować swoje projekty w internecie, prowadząc konsultacje indywidualne oraz realizując autorskie programy szkoleniowe.

Termin i miejsce szkolenia:

11 marca 2019, godz. 18:00-20:00
Szkolenie online – link do webinaru, zostanie wysłany w dniu szkolenia.

tel. kontaktowy: 794 121 052

Rejestracja

Zapisów prosimy dokonywać przez poniższy formularz. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania na podany przeze mnie adres e-mail spersonalizowanej informacji marketingowej (newsletter) oraz otrzymywania od Fundacji informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zostałem poinformowany, iż zgoda jest wyrażana dobrowolnie. Mam świadomość, iż w każdym czasie mogę żądać wglądu w moje dane osobowe, ich zmianę, usunięcie, jak również cofnięcie powyższej zgody na zasadach opisanych w Regulaminie znajdującym się na stronie.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1489 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) w celach związanych z ewaluacją szkolenia.