Szkolenie RODO bez tajemnic

Czy wszystkie terminy związane z ochroną danych są ci znane? Czy wiesz czym jest przetwarzanie i jaka jest różnica pomiędzy danymi wrażliwymi a szczególnymi? Czy jesteś gotowy odpowiedzieć na pytania swoich klientów dotyczące egzekucji ich praw? Na te i inne pytania dot. zgodności z wymogami RODO odpowie Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych Damian Bielecki.

Pierwsza część szkolenia ma na celu wyjaśnienie terminologii związanej z przetwarzaniem danych osobowych, wskazanie powszechnych błędów w rozumieniu terminów a także wyjaśnienie kto jest zobowiązany przestrzegać wymogów „RODO”. Drugi etap szkolenia szkolenia zostanie poświęcony wskazaniu jakie kroki musi podjąć przedsiębiorca by móc żyć bez strachu przed organami kontroli UODO.

Sesja jest darmowa i realizowana jest w ramach opłaty inkubacyjnej. Szkolenie zamknięte, przeznaczone jedynie dla beneficjentów Fundacji „Twój StartUp”.

O prowadzącym:

Damian Bielecki – W Fundacji odpowiedzialny za wdrażanie wymogów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), zarówno w zakresie działań dokonywanych przez Fundację jak i Beneficjentów. Swoje doświadczenie uzyskał asystując Inspektorowi Danych osobowych poprzez przeprowadzanie audytów zgodności z RODO w filiach znajdujących się na terenie Europy i tworzenie wzorców dokumentacji do powszechnego stosowania w przedsiębiorstwach.

Termin i miejsce szkolenia:

6 luty 2019, godz. 17:00 – 19:00
Twój Startup Warszawa,
Ul. Żurawia 6/12/766

Zapisy

Zapisów prosimy dokonywać przez poniższy formularz. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania na podany przeze mnie adres e-mail spersonalizowanej informacji marketingowej (newsletter) oraz otrzymywania od Fundacji informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zostałem poinformowany, iż zgoda jest wyrażana dobrowolnie. Mam świadomość, iż w każdym czasie mogę żądać wglądu w moje dane osobowe, ich zmianę, usunięcie, jak również cofnięcie powyższej zgody na zasadach opisanych w Regulaminie znajdującym się na stronie.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1489 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) w celach związanych z ewaluacją szkolenia - Reklama i wizerunek startupu.