Szkolenie RODO bez tajemnic – Online

Czy wszystkie terminy związane z ochroną danych są ci znane? Czy wiesz czym jest przetwarzanie i jaka jest różnica pomiędzy danymi wrażliwymi a szczególnymi? Czy jesteś gotowy odpowiedzieć na pytania swoich klientów dotyczące egzekucji ich praw? Na te i inne pytania dot. zgodności z wymogami RODO odpowie Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych Damian Bielecki.

Pierwsza część szkolenia ma na celu wyjaśnienie terminologii związanej z przetwarzaniem danych osobowych, wskazanie powszechnych błędów w rozumieniu terminów a także wyjaśnienie kto jest zobowiązany przestrzegać wymogów „RODO”. Drugi etap szkolenia szkolenia zostanie poświęcony wskazaniu jakie kroki musi podjąć przedsiębiorca by móc żyć bez strachu przed organami kontroli UODO.

Sesja jest darmowa i realizowana jest w ramach opłaty inkubacyjnej. Szkolenie zamknięte, przeznaczone jedynie dla beneficjentów Fundacji „Twój StartUp”.

O prowadzącym:

Damian Bielecki – W Fundacji odpowiedzialny za wdrażanie wymogów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), zarówno w zakresie działań dokonywanych przez Fundację jak i Beneficjentów. Swoje doświadczenie uzyskał asystując Inspektorowi Danych osobowych poprzez przeprowadzanie audytów zgodności z RODO w filiach znajdujących się na terenie Europy i tworzenie wzorców dokumentacji do powszechnego stosowania w przedsiębiorstwach.

Termin i miejsce szkolenia:

14 luty 2019, godz. 17:00 – 19:00
Szkolenie online – link do webinaru zostanie wysłany 15 minut przed rozpoczęciem transmisji.

Zapisy

Zapisów prosimy dokonywać przez poniższy formularz. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Grupa Pełna – brak wolnych miejsc.