Szkolenie SEO – Warszawa

Samo stworzenie strony internetowej nie oznacza, że nasza firma stanie się bardziej widoczna. Aby pokonać konkurencję i jednocześnie dać się znaleźć swoim potencjalnym klientom, niezbędne jest kompleksowe pozycjonowanie swojego portalu. Tajniki, jak skutecznie tego dokonać, zdradzi Koordynator ds. marketingu startupów, Arkadiusz Stachowicz. 

Szkolenie SEO to dawka praktycznej wiedzy połączonej z częścią warsztatową na temat optymalizacji i pozyskiwania linków do stron internetowych. Uczestnicy i uczestniczki szkolenia poznają tajniki optymalizacji stron internetowych, dowiedzą się, na czym polega architektura informacji, SEO copyrighting, a także jak działa algorytm Google, którego rozumienie pozwoli trafniej dobierać słowa kluczowe, uzupełniać metadane, pozyskiwać dobrej jakości linki, a w efekcie tego – uzyskiwać wyższe pozycje strony i osiągać lepsze wyniki finansowe.

Sesja jest darmowa i realizowana jest w ramach opłaty inkubacyjnej. Szkolenie zamknięte, przeznaczone jedynie dla beneficjentów Fundacji „Twój StartUp”.

Prosimy o zabranie na szkolenie komputera lub smartfona w celu wzięcia udziału w grywalizacji przeprowadzanej pod koniec zajęć.

O prowadzącym:

Arkadiusz Stachowicz – Koordynator ds. marketingu startupów, zajmujący się kwestiami SEO od 6 lat. Certyfikowany coach i trener biznesu (Corporate Caoch U, Ark Skills Corporation – IV EQF). Na co dzień doradza właścicielom startupów w inkubatorze przedsiębiorczości, jak promować swoje projekty w internecie, prowadząc konsultacje indywidualne oraz realizując autorskie programy szkoleniowe

Termin i miejsce szkolenia:

31 stycznia 2019, godz. 17:00 – 19:00

Rejestracja

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania na podany przeze mnie adres e-mail spersonalizowanej informacji marketingowej (newsletter) oraz otrzymywania od Fundacji informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zostałem poinformowany, iż zgoda jest wyrażana dobrowolnie. Mam świadomość, iż w każdym czasie mogę żądać wglądu w moje dane osobowe, ich zmianę, usunięcie, jak również cofnięcie powyższej zgody na zasadach opisanych w Regulaminie znajdującym się na stronie.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1489 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) w celach związanych z ewaluacją szkolenia z SEO.