Usługi

Księgowość Poznań

Świadczymy też zewnętrzne usługi z zakresu księgowości. Niezależnie od tego czy jesteś początkującym przedsiębiorcą czy Twoja firma jest już całkiem duża i ma stabilną pozycję na rynku. W rękach naszych specjalistów Twoja dokumentacja będzie bezpieczna. Przygotujemy ją profesjonalnie i z największą starannością, a Ty będziesz mógł skupić się wyłącznie na rozwijaniu biznesu.

Księgowość i obsługa kadrowa:

– prowadzenie księgi głównej i pomocniczych,
– porady optymalizacyjne,
– ewidencja środków trwałych,
– ewidencja wyposażenia,
– ewidencje VAT,
– sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald,
– sprawdzanie dokumentów źródłowych pod kątem wymagań ustawy o rachunkowości,
– obliczanie podatku dochodowego,
– obliczanie podatku VAT,
– sporządzanie deklaracji podatkowych,
– wysyłanie podpisanych deklaracji do urzędów,
– sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS,
– sporządzanie deklaracji rocznych PIT właścicieli,
– sporządzanie sprawozdań rocznych.

Usługa
Cena
do 20 dokumentów330 zł netto
do 50 dokumentów400 zł netto
do 100 dokumentów600 zł netto
powyżej 100 dokumentówod 600 zł netto

Książka przychodów i rozchodów:

– prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
– sprawdzenie dokumentów źródłowych,
– porady optymalizacyjne,
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
– prowadzenie rejestrów VAT (dotyczy płatników VAT),
– obliczanie podatku VAT (dotyczy płatników VAT),
– sporządzanie deklaracji podatkowych,
– wysyłanie podpisanych deklaracji do urzędów,
– sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS,
– sporządzanie deklaracji rocznych PIT właścicieli.

Usługa
Cena
do 20 dokumentów120 zł netto
do 50 dokumentów200 zł netto
do 100 dokumentów350 zł netto
powyżej 100 dokumentówod 350 zł netto

Ryczałt ewidencjonowany:

– prowadzenie ewidencji sprzedaży,
– sprawdzenie dokumentów źródłowych,
– obliczanie podatku dochodowego,
– sporządzanie deklaracji rocznych PIT-28,
– sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS,
– prowadzenie rejestrów VAT (dotyczy płatników VAT),
– porady optymalizacyjne,
– obliczanie podatku VAT (dotyczy płatników VAT),
– sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT-7 (dotyczy płatników VAT).

Usługa
Cena
do 20 dokumentów100 zł netto
do 50 dokumentów150 zł netto
do 100 dokumentów250 zł netto
powyżej 100 dokumentówod 250 zł netto

Obsługa kadrowa:

– prowadzenie dokumentacji kadrowej,
– sporządzanie karty wynagrodzeń,
– obliczanie comiesięcznych składek i sporządzanie deklaracji ZUS i PIT,
– reprezentowanie Klienta przed ZUS,
– prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników,
– sporządzanie listy płac,
– sporządzanie umów zlecenia oraz umów o dzieło,
– przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,
– sporządzanie raportów dla pracowników i płatników,
– wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.

Usługa
Cena
umowa pracownika (z ZUS-em)25 zł netto/szt.
umowa pracownika (bez ZUS-u)15 zł netto/szt.
do 100 dokumentów650 zł netto
powyżej 100 dokumentówod 650 zł netto

Usługi dodatkowe:

Usługa
Cena
opracowywanie treści umów (o pracę, zlecenie, o dzieło)od 30 zł netto
sporządzanie wniosku kredytowegood 150 zł netto
sporządzenie sprawozdania merytorycznego fundacjiod 500 zł netto

 


Wróć do listy usług