Usługi

Księgowość Wrocław

Świadczymy też zewnętrzne usługi z zakresu księgowości. Niezależnie od tego czy jesteś początkującym przedsiębiorcą czy Twoja firma jest już całkiem duża i ma stabilną pozycję na rynku. W rękach naszych specjalistów Twoja dokumentacja będzie bezpieczna. Przygotujemy ją profesjonalnie i z największą starannością, a Ty będziesz mógł skupić się wyłącznie na rozwijaniu biznesu.

Księgowość i obsługa kadrowa:

– prowadzenie księgi głównej i pomocniczych,
– porady optymalizacyjne,
– ewidencja środków trwałych,
– ewidencja wyposażenia,
– ewidencje VAT,
– sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald,
– sprawdzanie dokumentów źródłowych pod kątem wymagań ustawy o rachunkowości,
– obliczanie podatku dochodowego,
– obliczanie podatku VAT,
– sporządzanie deklaracji podatkowych,
– wysyłanie podpisanych deklaracji do urzędów,
– sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS,
– sporządzanie deklaracji rocznych PIT właścicieli,
– sporządzanie sprawozdań rocznych.

Usługa
Cena
do 20 dokumentów 330 zł netto
do 50 dokumentów 400 zł netto
do 100 dokumentów 600 zł netto
powyżej 100 dokumentów od 600 zł netto

Książka przychodów i rozchodów:

– prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
– sprawdzenie dokumentów źródłowych,
– porady optymalizacyjne,
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
– prowadzenie rejestrów VAT (dotyczy płatników VAT),
– obliczanie podatku VAT (dotyczy płatników VAT),
– sporządzanie deklaracji podatkowych,
– wysyłanie podpisanych deklaracji do urzędów,
– sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS,
– sporządzanie deklaracji rocznych PIT właścicieli.

Usługa
Cena
do 20 dokumentów 120 zł netto
do 50 dokumentów 200 zł netto
do 100 dokumentów 350 zł netto
powyżej 100 dokumentów od 350 zł netto

Ryczałt ewidencjonowany:

– prowadzenie ewidencji sprzedaży,
– sprawdzenie dokumentów źródłowych,
– obliczanie podatku dochodowego,
– sporządzanie deklaracji rocznych PIT-28,
– sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS,
– prowadzenie rejestrów VAT (dotyczy płatników VAT),
– porady optymalizacyjne,
– obliczanie podatku VAT (dotyczy płatników VAT),
– sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT-7 (dotyczy płatników VAT).

Usługa
Cena
do 20 dokumentów 100 zł netto
do 50 dokumentów 150 zł netto
do 100 dokumentów 250 zł netto
powyżej 100 dokumentów od 250 zł netto

Obsługa kadrowa:

– prowadzenie dokumentacji kadrowej,
– sporządzanie karty wynagrodzeń,
– obliczanie comiesięcznych składek i sporządzanie deklaracji ZUS i PIT,
– reprezentowanie Klienta przed ZUS,
– prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników,
– sporządzanie listy płac,
– sporządzanie umów zlecenia oraz umów o dzieło,
– przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,
– sporządzanie raportów dla pracowników i płatników,
– wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.

Usługa
Cena
umowa pracownika (z ZUS-em) 25 zł netto/szt.
umowa pracownika (bez ZUS-u) 15 zł netto/szt.
do 100 dokumentów 650 zł netto
powyżej 100 dokumentów od 650 zł netto

Usługi dodatkowe:

Usługa
Cena
opracowywanie treści umów (o pracę, zlecenie, o dzieło) od 30 zł netto
sporządzanie wniosku kredytowego od 150 zł netto
sporządzenie sprawozdania merytorycznego fundacji od 500 zł netto

 


Wróć do listy usług