Usługi

Wnioski i biznesplany

W ramach usługi doradztwa, podpowiemy Ci jak zdobyć dodatkowe środki na start Twojego biznesu. Napiszemy też za Ciebie odpowiedni wniosek i dopilnujemy realizacji założeń projektu, a później zadbamy o przygotowanie pełnej dokumentacji i sprawozdań finansowych. Możesz też zlecić naszym specjalistom opracowanie pełnego biznesplanu dostosowanego do Twoich indywidualnych potrzeb. Dokument ten będzie istotny na wielu etapach zakładania i prowadzenia działalności, ponieważ może ułatwić pozyskanie inwestorów lub otrzymanie kredytu.

Składa się na nią kilka kroków:

1. Poznanie potrzeb Beneficjenta, weryfikacja kryteriów i wybór optymalnego programu pomocowego.

W tym kroku Beneficjent podczas spotkania przedstawia wszystkich założenia, które będą konieczne do znalezienia optymalnego działania, z którego zostanie pozyskane dofinansowanie. Do tych informacji należą m.in.: kryteria statusowe (wiek, miejsce zamieszkania, status na rynku pracy, itp.), spis kosztów, które mają być sfinansowane z dotacji. W przypadku spełnienia wszystkich kryteriów, Fundacja znajduje odpowiedni program, z którego Beneficjent może skorzystać. Etap ten trwa ok. 1 tygodnia.

2. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie. 

Po podpisaniu umowy z Beneficjentem, Fundacja opracowuje wniosek aplikacyjny do wcześniej wybranego programu. Wniosek jest wypełniany zgodnie z założeniami projektowym. Etap ten trwa do 2 miesięcy, w zależności od danego programu i zaangażowania Beneficjenta.

3. Realizacja projektu.

W tym kroku Fundacja pomaga Beneficjentowi w prawidłowym rozliczeniu projektu w okresie jego realizacji, a także trwałości. Na życzenie Beneficjenta, Fundacja uczestniczy w kontrolach projektowych jako reprezentant strony. Na bieżąco przygotowywana jest wymagana dokumentacja projektowa.

Najpopularniejsze projekty realizowane przez Fundację to:

– dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) zwykle w wysokości 6-krotności średniej krajowej (ok. 21 000 zł). Główne kryterium w tym projekcie to bycie zarejestrowanym jako bezrobotny i nieposiadanie zarejestrowanej własnej działalności gospodarczej.

– dotacja z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 6.2. zwykle w wysokości 40 000 zł. Główne kryterium w tym projekcie to bycie zarejestrowanym jako bezrobotny i nieposiadanie zarejestrowanej własnej działalności gospodarczej.

– dotacja z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.1. w wysokości do 700 000 zł. Główne kryterium to konieczność powstania przynajmniej dwóch nowych e-usług i posiadanie już zarejestrowanej firmy.

– dotacja z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8.2. w wysokości do 2 000 000 zł. Główne kryterium to konieczność powstania przynajmniej dwóch nowych e-usług i posiadanie już zarejestrowanej firmy.

– dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 3.1.2 w wysokości do 300 000 zł. Główne kryterium to realizacja projektu na terenach wiejskich.

Inne programy i działania realizowane przez Fundację:

– programy z Unii Europejskiej (RPO 1.5., 3.1, 4.4, 5.1 itp.),
– fundusze norweskie,
– fundusze EOG (Europejski Obszar Gospodarczy),
– granty ministerialne,
– inne granty.

 

UsługaCena
Wniosek o dofinansowanie z Urzędu Pracyod 450 PLN
Wniosek rekrutacyjny do POKL 6.2od 200 PLN
Wniosek o dotację z POKL 6.od 700 PLN
Wniosek o dotację z POIG 8.1 i 8.2od 3500 PLN
Wniosek o dotację z POIG 5.1od 4000 PLN
Wniosek o dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskichod 2500 PLN
Wniosek o dotację z POIG 1.5od 4500 PLN
Wniosek rejestracyjny podmiotu gospodarczegood 150 PLN
Biznesplanod 2000 PLN
Success Feemin. 1% wartości dotacji

* podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT


Wróć do listy usług