Wideo marketing dla początkujących na platformach YouTube, Facebook, LinkedIn. „Czwartki z TS”


Szkolenie pt. „Wideo marketing dla początkujących na platformach YouTube, Facebook, LinkedIn.”


Szkolenie organizowane w ramach „Czwartków z Twój Startup”.


Na spotkaniu w Twój Startup dowiecie się o tajemnicach YouTube, które NA PEWNO nie są znane Państwu. Tajemnica optymalizacji i promocji wideo na YouTube – nie chodzi tu o kręcenie jakiegokolwiek wideo i załadowaniu filmików na YT, a na pewno coś więcej. Poznajcie algorytmy YouTube.

Aleks potrzebuje zaledwie kilka minut, aby zrozumieć wszystko co się dzieje na Państwa kanałach. Na tym spotkaniu dowiecie się o tym jak zabezpieczyć kanał, jak poprawnie promować wideo reklamy oraz dlaczego są ważne playlisty i w ogóle jak korzystać z playlist poprawnie.

Aleks też opowie o lejkach sprzedażowych z pomocą wideo kontentu (YouTube, Facebook, LinkedIn), z pomocą których można przy mniejszych możliwościach i budżetach osiągnąć maksymalne efekty.


Po warsztacie zapraszamy wszystkich na sesję networkingu – spotkanie przy pizzy i piwie. Jest to świetna okazja do wymiany kontaktów oraz doświadczeń.


Termin i miejsce szkolenia:
27.06.2019 r. godz. 18:45 – 20:15
Twój StartUp
Ul. Żurawia 6/12, lok. 766
Warszawa


Rejestracja:

Rejestracji prosimy dokonywać przez poniższy formularz. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie jest w pełni bezpłatne dla naszych beneficjentów.


*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania na podany przeze mnie adres e-mail spersonalizowanej informacji marketingowej (newsletter) oraz otrzymywania od Fundacji informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zostałem poinformowany, iż zgoda jest wyrażana dobrowolnie. Mam świadomość, iż w każdym czasie mogę żądać wglądu w moje dane osobowe, ich zmianę, usunięcie, jak również cofnięcie powyższej zgody na zasadach opisanych w Regulaminie znajdującym się na stronie.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1489 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467) w celach związanych z ewaluacją szkolenia - Reklama i wizerunek startupu.