Alena Mancewicz

Koordynatorzy

Koordynator

tel.: +48 501 574 347
email: alena.mancewicz@twojstartup.pl

W Fundacji odpowiada za:
•    koordynację pracy oraz doradztwo dla Beneficjentów z działu EURO6,
•    weryfikację rozliczeń podatkowych Beneficjentów (ściąganie zaliczek na VAT, rozliczanie zaliczek na PIT);
•    weryfikację rozliczeń kadrowych Beneficjentów;
•    audyt kont;
•    pozyskiwanie klientów dla Fundacji
•    pomoc w zakresie legalizacji pobytu w Polsce i uzyskania dostępu do rynku pracy

Wykształcenie:
Wyższa Państwowa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Administracja

Znajomość języków
– polski, rosyjski

Zainteresowania:
– muzyka
– kultura Krajów Azji Wschodniej
– historia

 

Zobacz resztę zespołu