Anastazja Dorina

Koordynatorzy

Koordynator

tel.: 531 207 908
email: anastazja.dorina@twojstartup.pl

W Fundacji odpowiada za:

  • koordynację pracy oraz doradztwo dla Beneficjentów z działu Euro3,
  • weryfikację rozliczeń podatkowych Beneficjentów (ściąganie zaliczek na VAT, rozliczanie zaliczek na PIT);
  • weryfikację rozliczeń kadrowych Beneficjentów;
  • audyt kont;
  • pozyskiwanie klientów dla Fundacji.

Doświadczenie:

W trakcie studiów brała udział w konferencjach naukowych z psychologii, na podstawie których redagowała własne publikacje. Na swoim koncie ma również artykuły w czasopismach. Ponadto pracowała w przedsiębiorstwie handlowym i brała udział w wolontariacie przy organizacji wydarzeń na uczelni. Biorąc udział w wolontariacie prowadziła warsztaty, redagowała materiały i zajmowała się tłumaczeniem symultanicznym wystąpień publicznych (polski – rosyjski). Później pracowała w Polsko-Mołdawskiej Izbie Gospodarczej.

Wykształcenie: Odeski Narodowy Uniwersytet im. Mecznykowa – psychologia (mgr)

Kursy i szkolenia

  • Wystąpienia publiczne,
  • Współpraca w drużynie, planowanie i organizacja wydarzeń,
  • Kurs z psychologii reklamy. 

Skills

Język rosyjski
100
Język ukraiński
100
Język polski
80
Język angielski
60
Wystąpienia publiczne
80

 

Zobacz resztę zespołu