Anna Hołovczenko

Kadra zarządzająca

Dyrektor Działu Startup Global

tel.: 791 167 744
email: anna.holovchenko@twojstartup.pl

Z wyróżnieniem ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie im. O. Gonczara we Dnipropetrowsku na kierunku finansów i bankowości. Swoją karierę zaczęła w Instytucie Międzynarodowej współpracy Gospodarczej. Interesuje się literaturą motywacyjną i psychologią.

 

Zobacz resztę zespołu