Anna Iaskova

Menadżerowie

Wicedyrektor StartUp Global

tel.: +48 578 204 491
email: anna.iaskova@twojstartup.pl
Skype: Anna Iaskova -TS

W Fundacji odpowiada za:

  • koordynację pracy oraz doradztwo dla Beneficjentów z działu Euro2,
  • weryfikację rozliczeń podatkowych Beneficjentów (ściąganie zaliczek na VAT, rozliczanie zaliczek na PIT);
  • weryfikację rozliczeń kadrowych Beneficjentów;
  • audyt kont;
  • pozyskiwanie klientów dla Fundacji.

Doświadczenie:

Pracowała ponad rok w Banku na stanowisku analityka kredytowego. Część z jej pracy polegała na kontakcie z klientami, skąd ma bogate doświadczenie i łatwość nawiązywania kontaktów i współpracy. Zawsze znajduje wspólny język z klientami.

Wykształcenie: Akademia Leona Koźminksiego (mgr), Finanse

Skills

Język polski
100
Język ukraiński
100
Język rosyjski
100

 

Zobacz resztę zespołu