Karina Murzynowska

Menadżerowie

Menadżer oddziału Częstochowa

tel.: 577 338 295
email: karina.murzynowska@twojstartup.pl

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać będąc na studiach. W tym czasie odbywała praktyki w dziale księgowości i kadr w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w prywatnym przedsiębiorstwie usługo-handlowym.

Podczas studiów rozpoczęła pracę w firmie finansowej w której następnie awansowała na zastępce kierownika biura.

Wykształcenie

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – Administracja publiczna, spec. administracja kontroli i ochrony prawnej – studia magisterskie
Politechnika Częstochowska- Zarządzanie, spec. zarządzanie instytucjami publicznym oraz samorządowymi – studia licencjackie
Politechnika Częstochowska- Zarządzanie, spec. zarządzanie kadrami – studia magisterskie

Kursy i szkolenia

Certyfikowany kurs „Przygotowanie do wdrożenia dyrektywy RODO. Nowe
zasady ochrony danych osobowych w przepisach unijnych i polskich”
Certyfikowany kurs „Negocjacje handlowe oraz metody i techniki wywierania
wpływu”

Zainteresowania

Koncerty, taniec nowoczesny

Skills

Język angielski
60
Język francuski
50
Organizacja czasu pracy
100
Negocjacje handlowe
70
Kontakt z klientem
100

 

Zobacz resztę zespołu