Katarzyna Bąkowska

Koordynatorzy

Koordynator

tel.: 730 569 265
email: katarzyna.bakowska@twojstartup.pl

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji, Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasie trwania studiów zaangażowana w działalność wolontariacką oraz w ramach organizacji studenckich. Obecnie doktorantka studiów doktoranckich Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W wolnych chwilach czyta kryminały medyczne i zgłębia tajniki kynologii.

 

Zobacz resztę zespołu