Roman Yakubovskyi

Dział prawny

Prawnik ds. administracyjnych

tel.: +48 881 767 282
email: roman.yakubovskyi@twojstartup.pl

Doktor nauk prawnych, prawnik.

Pracę doktorską obronił 2011 roku na Instytucie Państwa i Prawa Narodowej Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijówie. W roku akademickim 2015/2016 uczestniczył w Programie Stypendialnym im. Lane’a Kirklanda na Uniwersytecie Warszawskim oraz przeprowadził badania prawnoporównawcze.

W Fundacji odpowiedzialny jest za przeprowadzenie procedury legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.

 

Zobacz resztę zespołu