Waleria Gawrasz

Koordynatorzy

Koordynator Kraków

email: waleria.gawrasz@twojstartup.pl

 

Zobacz resztę zespołu