Młoda kobieta - menadżerka - stoi przy biurku

Kobiety na rynku pracy. Czy naprawdę mamy równe szanse?

„O równaniu szans kobiet i mężczyzn w sferze zawodowej mówi się coraz więcej i głośniej. Wśród pracowników rośnie świadomość do sprawiedliwego wynagrodzenia i adekwatnej oceny, bezpośrednio wpływającej na rozwój ich kariery. Częściej dostrzegają też mniej oczywiste przykłady nierówności oraz kierowania się krzywdzącymi stereotypami”- czytamy w raporcie Hays Poland „Kobiety na rynku pracy 2022”. Według wyników …

Kobiety na rynku pracy. Czy naprawdę mamy równe szanse? Zobacz więcej »