Polityka prywatności

Art. 1. Informacje na temat polityki
Polityka prywatności zawiera informacje o tym, kim jesteśmy, w jaki sposób gromadzimy informacje na Twój temat za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, w jakim celu gromadzimy te informacje, komu zamierzamy je udostępnić oraz w jaki sposób je zabezpieczamy.

Art. 2. Kim jesteśmy?
Administratorem danych osobowych, zamieszczanych przez osoby, które wypełniły na naszym serwisie formularz zgłoszeniowy jest Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442857, posiadającą NIP 5213641211, REGON 146433467.

Art. 3. Gromadzenie i bezpieczeństwo przechowywania informacji
Wszystkie informacje Fundacja gromadzi poprzez wypełnianie przez użytkowników formularzy zgłoszeniowych do preinkubacji. Podanie tych danych jest dobrowolne i oznacza zaakceptowanie naszej polityki prywatności. Zapewniamy bezpieczeństwo informacji o użytkownikach, dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

Art. 4. W jakim celu są wykorzystywane informacje?
Po wypełnieniu przez użytkownika formularza zgłoszeniowego do preinkubacji, Fundacja będzie korzystać z tych informacji tylko i wyłącznie w celach związanych z przekazaniem użytkownikom dokładnych informacji o postępie w ich procesie rejestracji do Programu Wsparcia Fundacji, a także nawiązaniem kontaktu mailowego z użytkownikiem nadsyłającym treści (zdjęcia, komentarze, itp.)

Art. 5. Komu możemy przekazać informacje?
Dane osobowe możemy przekazać każdej osobie, która jest zatrudniona w Fundacji i delegowana do bezpośrednich spotkań z użytkownikami.

Art. 6. Twoje prawa
1. Każdemu przysługuje prawo wglądu do danych osobowych i innych informacji znajdujących się w naszym posiadaniu, jednak przed tym Fundacja wymaga udokumentowania swojej tożsamości w sposób dostatecznie wiarygodny oraz do podania niezbędnych szczegółów na temat informacji, do których dany użytkownik chce mieć wgląd.
2. Każdemu przysługuje prawo do sprostowania błędnych informacji na swój temat znajdujących się w naszym posiadaniu, prawo do zmiany lub poprawiania informacji wcześniej nam podanych, a także prawo do usunięcia ich.
3. Prosimy o informowanie nas o wszystkich zmianach danych osobowych, aby prowadzona przez nas dokumentacja była zgodna ze stanem faktycznym i zawierała aktualne dane.

Art. 7. Pliki „cookies”
Fundacja wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych w odniesieniu do działalności serwisu, w tym także w celach związanych z prowadzonymi kampaniami marketingowymi. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez nasz serwer i zapisywane po stronie Użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Przechowuje się w nich informacje, które mogą pomóc Fundacji dostosować się do sposobu korzystania z serwisu przez jego Użytkowników i pozwolą zbierać dane statystyczne dotyczące serwisu, m.in. na temat tego, które miasta były odwiedzane, jakie elementy są wykorzystywane, oraz dane o dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej nasz serwis.
Pliki cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i przechowywanych w nim danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.