Mateusz Kozłowski

Dział prawny

Manager Działu Legalizacji

tel.: +48 694 307 031
email: mateusz.kozlowski@twojstartup.pl

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzej Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w krakowskich i warszawskich kancelariach, gdzie zajmował się w szczególności sprawami z zakresu prawa karnego oraz legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. W Fundacji odpowiedzialny jest za weryfikację legalności pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, analizę stanu faktycznego i wybór optymalnej i dopuszczalnej procedury legalizacji, sporządzenie i skompletowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji w procedurze legalizacyjnej, reprezentację pracodawcy oraz cudzoziemca w postępowaniu administracyjnym o wydanie stosownych zaświadczeń, zgód i pozwoleń.

 

Zobacz resztę zespołu