Twój StartUp

Słowniczek pojęć biznesowych

Wdrożenie się w świat biznesu bywa szczególnie trudne zwłaszcza wtedy, kiedy nasz startup lub działalność dopiero raczkuje. Dla początkującego przedsiębiorcy wiele pojęć biznesowych może stanowić nie lada wyzwanie.

Bardzo często problematyczne okazuje się nie tylko początkowe prowadzenie działalności, ale też specyficzny język, pełen skrótów, zapożyczeń i metafor, którym operują nasi kontrahenci. Z tego względu postanowiliśmy stworzyć mały słowniczek podstawowych pojęć, na które natknie się młody rekin biznesu. Mamy nadzieję, że choć trochę ułatwi pierwsze kroki w świecie innowacji.

Anioły biznesu – prywatni biznesmeni, którzy inwestują własne pieniądze w obiecujące projekty we wczesnej fazie rozwoju w zamian za udziały w firmach.

B2B – ang. business to business; skrót oznaczający relację między dwoma lub więcej przedsiębiorstwami (w odróżnieniu od B2C – business to client, analogicznie oznaczającego relacje na linii przedsiębiorca – klient).

Barter – bezgotówkowa wymiana usług lub produktów o takiej samej wartości między stronami transakcji.

Benchmarking – metoda analizy polegająca na porównaniu przedsiębiorstwa z konkurentami oraz wiodącymi firmami w branży.

Blockchain – zdecentralizowana i rozproszona baza danych przechowująca informacje o transakcjach; jej podstawą są kryptowaluty.

Coworking – model pracy we wspólnej przestrzeni oferowanej przez firmę wynajmującą przestrzeń biurową.

CRM – ang. customer relationship management, zarządzanie relacjami z klientem; zbiór strategii i metod mających na celu zwiększenie efektywności sprzedaży i budowanie relacji z klientem.

E-commerce – handel elektroniczny, czyli wykorzystujący środki elektroniczne do przeprowadzania transakcji.

Faktoring – usługa finansowa polegająca na wykupie przez firmę faktoringową od przedsiębiorstwa nieprzeterminowanych należności z tytuły sprzedaży towarów lub usług.

Fintech – ang. financial technology, rodzaj usług bankowych prowadzonych przy pomocy nowoczesnych technologii.

Freelancer – osoba podejmująca się pracy na zlecenie w danej branży, jednak niezwiązana z jedną firmą.

Gazele Biznesu – ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw.

GPW – Giełda Papierów Wartościowych; instytucja powołana do organizowania bezpiecznego obrotu instrumentami finansowymi, z zapewnieniem jednakowego i jednoczesnego dostępu do informacji, przy zachowaniu równych warunków zbywania i nabywania praw inwestora.

Inkubator przedsiębiorczości – jednostka organizacyjna utworzona w celu wspierania przedsiębiorczości; najczęściej udostępniająca osobowość prawną oraz usługi wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa.

Jednorożec – startup, którego wartość wyceniana jest na ponad 1 mld dolarów.

Karuzela podatkowa – mechanizm wyłudzania podatku VAT poprzez stworzenie iluzji okrężnego ruchu towarów lub usług.

Outsourcing – model zlecania zadań, które dotychczas były realizowane w przedsiębiorstwie, innym podmiotom poprzez wydzielenie ich ze struktury organizacyjnej.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ich swobodnego przepływu.

SEO – ang. search engine optimalization; procesy zmierzające do osiągnięcia przez dany serwis internetowy jak najwyższej pozycji w wynikach organicznych wyszukiwarek internetowych dla wybranych słów i fraz kluczowych.

Sektor MŚP – sektor małych i średnich przedsiębiorstw, obejmuje również mikroprzedsiębiorstwa.

Startup – nowo powstałe przedsiębiorstwo lub tymczasowa organizacja poszukująca optymalnego modelu biznesowego; najczęściej finansowane są ze środków własnych założycieli lub zewnętrznych inwestorów.

OKiKU – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organ administracji rządowej odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu ochrony konsumentów.

Wirtualne biuro – usługa umożliwiająca obsługę biurową podmiotom nieposiadającym fizycznej siedziby, udostępniająca swój adres do rejestracji firmy.

Venture capital – forma finansowania przedsiębiorstw przez zewnętrznego inwestora.

VAT – ang. value-added tax; podatek od towarów i usług; typ pośredniego, powszechnego podatku obrotowego, który obciąża ostatecznego nabywcę towaru i zawarty jest w jego cenie zakupu.

Facebook

Kalkulator

Wypełnij i sprawdź ile z nami zaoszczędzisz!

Kalkulator
Czy jesteś studentem poniżej 26 roku życia? *
Czy chciałbyś korzystać z ubezpieczenia w NFZ? *
PLN

Koszty

PLN

PLN

Pieniądze dla Ciebie

PLN

Wypełnij formularz i czekaj na odpowiedź koordynatora

Zamawiam wizytówkę i ulotkę

Otrzymaj projekt ulotki i wizytówki. Wybierz szablon, wersję kolorystyczną, prześlij treść i wybrane zdjęcia. Otrzymasz pliki gotowe do przesłania do drukarni! Jeśli jesteś naszym beneficjentem zapłać 99 zł lub podpisz aneks do umowy o wspołpracy.

Proszę wypełnij formularz

1Twoje Dane
2Wybierz szablon

Twoje dane

Zamawiam stronę internetową

Proszę wypełnij formularz

Formularz umożliwia beneficjentom Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUp zamówienie wykonania bezpłatnej strony firmowej www (wizytówki) w jednym z trzech konfigurowalnych szablonów.

Strony dostępne są wyłącznie dla beneficjentów, którzy podpiszą lub aneksują umowę na okres minimum 6 miesięcy. Szczegółowe informacje dostępne są u koordynatorów oddziałów oraz pod adresem: media@twojstartup.pl

 

1Podstawowe dane
2Szablon
3Domena

Podstawowe dane

W ramach naszej strony wykorzystywane są pliki cookies w celach technicznych, analitycznych i marketingowych. Pełne informacje o ich działaniu oraz wytyczne jak wyłączyć cookies znajdują się w naszej Polityce Cookies.