Młoda kobieta - menadżerka - stoi przy biurku

Kobiety na rynku pracy. Czy naprawdę mamy równe szanse?

Według wyników wstępnych Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności z II kwartału 2022 roku płeć wpływa na wiele kwestii, m.in. aktywność zawodową, wynagrodzenie i wysokość zajmowanego stanowiska. Co sprawia, że w XXI w. wciąż borykamy się z nierównościami?